Hotararea nr 840 din 2009

Hotararea nr 840 din 2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr 717 din 2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa

Articol unic. – Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1 articolul 5, litera m) va avea urmatorul cuprins:
„m) data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului – data la care inceteaza raspunderea FNGCIMM in numele si in contul statului, respectiv:
1. data rambursarii integrale de catre beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata;
2. data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei; sau
3. data comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei in cazul nerespectarii de catre finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei prevazute expres in conventia de garantare .”
2. La anexa nr. 1, articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 10. – Garantia este garantata cu ipoteca legala de rang I asupra locuintei achizitionate prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul reglementat de art. 1.737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.”

3. La anexa nr. 2 articolul 1, literele b) si h) vor avea urmatorul cuprins:
„b) achizitioneaza in cadrul programului o singura locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii;
……………………………………………………………………………………..
h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si desemneaza statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pe toata durata finantarii.”

4. La anexa nr. 2 articolul 1, litera g) se abroga.

5. La anexa nr. 2 articolul 2, literele h), i) si k) vor avea urmatorul cuprins:
„h) accepta sa efectueze evaluarea locuintei ce se va achizitiona din finantarea garantata;
i) accepta sa efectueze formalitatile de inscriere in cartea funciara a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate in cadrul programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare in cartea funciara a interdictiei de vanzare pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. Inscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectueaza in temeiul contractului de garantare;
…………………………………………………………………………………..
k) finantatorii sunt obligati sa mentina criteriile prevazute la lit. b), c), d), f) si g), pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile programului.”

6. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – In cazul achizitionarii locuintelor prevazute la art. 2 lit. b) si c) din hotarare, daca beneficiarul solicita emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, pe langa indeplinirea criteriilor prevazute la art. 1 lit. a) si c), acesta trebuie sa prezinte finantatorului antecontractul de vanzare-cumparare a locuintei.”

7. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – Pentru achizitionarea locuintelor prevazute la art. 2 lit. b) si c) din hotarare, in cazul in care finantatorii solicita FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare, vor plati acestuia un comision unic de analiza de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finantator. Comisionul este suportat de beneficiar.”

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul intreprinderilor mici si mijlocii,
comertului si mediului de afaceri,
Constantin Nita
Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica

Cuvinte cheie: carte funciara, locuinte, Programul prima casa

Articole aleatoare din aceeasi categorie

Lasa un comentariu

Anunturi imobiliare promovate din Bucuresti